Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski opublikował zapytanie na usługę inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi

18 marca 2019 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zamieścił informację na portalu Baza Konkurencyjności dotyczące poszukiwania inspektora nadzoru nad pracami budowlanymi prowadzonymi w ramach projektu nr RPOP.10.02.00-16-0001/18 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, dla którego Beneficjentem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą przy: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
 
Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o ogłoszeniu pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173858
 
 
Termin składania ofert upływa 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00. 


« Wróć