Powiatowa narada szkolnych doradców zawodowych

Po raz kolejny w tym roku doradcy zawodowi szkół powiatu spotkali się w murach CKPiU. Program narady obejmował m.in.:

  • informacje /raport z badania diagnostycznego wstępnych decyzji edukacyjnych uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum powiatu -  badanie  przeprowadzone w grudniu 2018 r.,
  • przekazanie II części przewodnika dla uczniów i rodziców z ofertą edukacyjna szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na rok szkolny 2019/2020 (część opisowa - informacja o specyfice oddziałów) wraz z prezentacją do wykorzystania w pracy z uczniami  i rodzicami,
  • informacje o najważniejszych zmianach w kształceniu zawodowym projektowanych na wrzesień 2019 roku,
  • informacje o realizacji zadań w ramach projektu „Zawodowego Tygodnia” – dyskusja i wnioski dotyczące zasadności tej inicjatywy w przyszłym roku szkolnym.

Szkołom zaproponowano także możliwość organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów u lokalnych pracodawców.
Dyskutowaliśmy oczywiście również o codziennych problemach szkół w zakresie organizacji doradztwa zawodowego, w tym m.in. o potrzebie realizacji targów edukacyjnych, warsztatów zawodoznawczych czy innych inicjatyw wspierających i rozszerzających ofertę wsparcia dla ucznia i jego rodzica.

Uczestniczący w naradzie doradcy, pedagodzy i nauczyciele poproszeni zostali dodatkowo o wzięcie udziału a anonimowym badaniu dotyczącym m.in. oceny jakości działalności Centrum w zakresie zewnętrznego wsparcia szkół w realizacji doradztwa zawodowego.


Efektem spotkania stała się również inicjatywa określona roboczo "Akademią doradcy zawodowego", w ramach której chcielibyśmy organizować szkolenia, spotkania służące wymianie doświadczeń i inne formy wsparcia ukierunkowane na umacnianie i rozwijanie kompetencji szkolnych doradców zawodowych powiatu.« Wróć