Projektowanie doradztwa w szkołach

Uczestnikami kolejnego już w tym roku szkolenia organizowanego w Centrum byli pedagodzy i doradcy zawodowi szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Budowana sieć wsparcia pozwala nie tylko na poszerzanie i pogłębianie wiedzy przez doradców zawodowych, ale jest także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. I tym razem więc w serdecznej atmosferze dyskutowaliśmy zarówno o organizacji doradztwa w szkołach, kolejnych dużych zmianach planowanych w zwłaszcza w obszarze kształcenia zawodowego, jak i o trendach na rynku edukacyjnym czy rynku pracy. Część szkoleniowa pt. „Doradztwo zawodowe oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w szkole branżowej, technikum, liceum i szkole policealnej” poprowadzona została przez p. Elżbietę Jurkowską z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W drugiej części spotkania skupiliśmy się na wymianie dobrych praktyk, narzędzi doradczych oraz trudnościach z projektowaniem wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w szkołach. Jak zawsze uczestnicy zaopatrzeni zostali w obszerny pakiet materiałów, które mogą zostać wykorzystane w bieżącej pracy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i jak zawsze zachęcamy  do systematycznej współpracy z Centrum.« Wróć