Przyszły zawód – zawód z przyszłością II – nagrody w konkursie trafiły w ręce uczniów

W czwartkowe południe 28 kwietnia w sali posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odbyła się uroczystość uhonorowania uczestników i laureatów drugiej edycji konkursu „Przyszły zawód – zawód z przyszłością II”

Zgodnie z regulaminem jego celem stała się z jednej strony promocja kształcenia zawodowego a z drugiej i chyba bardziej istotnej, zachęcanie młodzieży do aktywnego i świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania swojej kariery. Do podjęcia takich wysiłków by wybór przyszłej szkoły czy zawodu po ukończeniu gimnazjum nie stał się przysłowiowym „kupowaniem kota w worku”.   

- Waszym zadaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej i promującej wybrany przez Was zawód, który w waszej ocenie może stać się dla Was samych zawodem z przyszłością. Podkreślam, że wbrew obiegowej opinii celem konkursu nie jest wyłonienie obiektywnie najlepszego zawodu, bowiem dla każdego z Was najlepszy zawód oznaczać może zupełnie co innego. Pomysłów na siebie było wiele. Wśród prezentowanych zawodów znalazły się zawody tj.: technik informatyk, strażak, technik cyfrowych procesów graficznych, instruktor narciarstwa, lekarz onkolog, architekt, technik dentystyczny, rolnik, opiekun osób starszych, nauczyciel przedszkola, reżyser filmowy, stroiciel fortepianów i pianin, żołnierz, biotechnolog czy projektant wnętrz.

Aby przygotować prace musieliście z jednej strony sięgnąć do informacji o zawodach. Poszukać informacji o specyfice zawodu, jego charakterystyce. Dowiedzieć się jakie czynności wykonuje się w ramach poszczególnych profesji, jakie warunki i środowisko pracy są im przypisane, jakie kwalifikacje zdobywać będziecie w toku kształcenia, jakie narzędzia wykorzystywane są w danej pracy itd. Z drugiej zaś niezbędne by prezentacje przygotować, było dotarcie do wiedzy dotyczącej predyspozycji niezbędnych do wykonywania prezentowanych zawodów, wymagań zdrowotnych, a także perspektyw rozwoju czy szans znalezienia zatrudnienia po ukończeniu kształcenia. A zatem także do poszukiwania informacji z rynku pracy.

A stąd już bardzo krótka droga do połączenia wszystkich zebranych informacji z tym co wiecie o sobie samych i znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie "Jaki jest mój zawód przyszłości?” - mówiła podczas uroczystości Katarzyna Paprotny doradca zawodowy CKPiU.

Dla każdego ucznia najlepszy zawód oznacza coś zupełnie innego, ważne by przynosił satysfakcję i pozwalał się rozwijać. Gimnazjaliści coraz szybciej planują swoją ścieżkę zawodową, a dla kędzierzyńskiego starostwa to ważny głos przy podejmowaniu decyzji związanych z kierunkami kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pierwsze miejsce zajęła Katrin Kubicka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bierawie, która przygotowała prezentację zawodu stroiciela fortepianów i pianin.

- Jest niewielu takich fachowców, to zawód niszowy, a ja sama mam wiele uzdolnionych koleżanek i kolegów, dlatego wybrałam ten zawód i sądzę, że ma on sporą przyszłość, poza tym kocham muzykę – powiedziała zaraz po odebraniu nagrody Katrin Kubicka.

Drugie miejsce zdobył Rafał Piela z Publicznego Gimnazjum w Ujeździe, jego zdaniem przyszłością w kraju są informatycy, a trzecie zajęła Julia Przybyła z Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni, której prezentacja dotyczyła lekarza onkologa.

- Rzeczywiście chodziło nam o to, by jak najlepiej rozpoznać nie tylko potrzebę rynkową, wiemy to od pracodawców, ale również to, co proponują ci młodzi ludzie nawet w pierwszych klasach gimnazjum, tak by jak najlepiej dopasowywać ofertę naszych szkół i szybko reagować – zaznaczył  wicestarosta Józef Gisman.  

Najlepsi gimnazjaliści otrzymali tablet, dysk zewnętrzny, odtwarzacz MP4, wszyscy pozostali upominki.

- Chcielibyśmy, abyście w swoich szkołach stali się ambasadorami planowania kariery, dziękujemy wam, nauczycielom, wszystkim, którzy pracowali z wami nad projektami – dodała Katarzyna Paprotny.

W tegorocznej edycji prace w konkursie wpłynęły z;

- Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie

- Publicznego Gimnazjum im. Świętej Anny w Ujeździe

- Publicznego Dwujęzyczne Gimnazjum im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni

- Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu

- Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Kędzierzynie-Koźlu

- oraz Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Kędzierzynie-Koźlu.

Poza wymienionymi laureatami w konkursie wzięli też udział uczniowie: Dominika Jędrzejczak, Agata Kot, Dominika Kansy, Dawid Skrobek, Laura Komandera, Zofia Czerwińska, Marta Pietrasz, Magdalena Kozubska, Damian Kowol, Zofia Wróbel, Magdalena Pajonczek, Michał Czerner, Vanessa Wypchol oraz Mikołaj Kowalski

Uczniom gratulowała również przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień oraz wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Adam Wala.

Zachęcamy do wysłuchania relacji na:

http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park-939/kedzierzyn-kozle/item/21307-gimnazjaliści-myślą-już-o-pracy-i-wskazali-zawody-przyszłości« Wróć