Spotkanie doradców regionu już za nami - teraz czas na realizację zaplanowanych inicjatyw

Centrum Kształcenia Zawodowego od lat tworzy i koordynuje lokalną sieć wsparcia szkolnych doradców zawodowych szkół i placówek regionu, stara się integrować środowisko doradcze, organizować szkolenia, realizować międzyszkolne projekty, warsztaty i wycieczki zawodoznawcze, ułatwiać współpracę z lokalnym rynkiem pracy czy przygotowywać publikacje doradcze skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

Wczoraj, już po raz kolejny przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, ale także publicznych służb zatrudnienia i samorządu spotkali się w Centrum na roboczej naradzie, której celem było omówienie ram współpracy i zaplanowanie wspólnych regionalnych działań doradczych na rok szkolny 20222/2023.

Spotkanie otworzyli wspólnie Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego p. Paweł Masełko wraz z Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego p. dr. Ireneusze Wiśniewskim.

Naradę przygotowała i poprowadziła p. Katarzyna Paprotny – powiatowy koordynator doradztwa zawodowego.

Pamiętając, że tylko wspólnie możemy w powiecie zbudować efektywną i wartościową ofertę wsparcia doradczego dla uczniów naszych szkół a tym samym zwiększać trafność podejmowanych przez nich decyzji edukacyjno-zawodowych, zaplanowaliśmy szereg inicjatyw doradczych, które realizować będziemy w przeciągu roku szkolnego.

Główne tematy spotkania:

  • prezentacja wyborów edukacyjnych uczniów w odniesieniu do naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Kędzierzynie-Koźlu (ogólnokształcących i zawodowych); tegoroczne progi naborowe do poszczególnych typów szkół i oddziałów,
  • informacja o wynikach diagnozy zrealizowanej w placówkach powiatu w. r. szk. 2021/2022 „Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej – diagnoza uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” - raport
  • omówienie form i zakresu współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego ze szkołami w bieżącym roku szkolnym,
  • zaplanowanie działań w ramach projektu „Zawodowego Tygodnia IV” – określenie terminów warsztatów; sprawy organizacyjne,
  • określenie zapotrzebowania na wsparcie w realizacji wizyt zawodoznawczych u pracodawców regionu,
  • ustalenie zapotrzebowania na szkolenia w ramach „Akademii Doradcy Zawodowego”,
  • informacja o zasobach doradczych Centrum,
  • analiza potrzeb i omówienie możliwości współpracy doradców szkół podstawowych  z doradcami szkół ponadpodstawowych powiatu w zakresie przygotowania uczniów do podjęcia świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych; realizacji zadań promocyjnych i naborowych,
  • czy co równie ważne integracja i wymiana dobrych praktyk oraz wzajemne wsparcie doradcze w ramach sieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczny udział i dyskusję oraz wypracowane wnioski. Mamy nadzieję, że w równie licznym gronie spotkamy się już w styczniu na kolejnym szkoleniu w ramach „Akademii Doradcy Zawodowego”.


spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ spotkanie doradców zawodowych w CKZ
« Wróć