Spotkanie uczniów ZSTiO z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy

 
Po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla uczniów klas programowo najwyższych z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu p. Katarzyną Frątczak. W tym roku spotkania odbyły się w środę 27 marca. W ramach zajęć młodzież zapoznana została m.in z instrumentami rynku pracy. Była zatem mowa o stażach, szkoleniach, środkach na podjęcie działalności gospodarczej, bonie przesiedleniowym ale także o usługach pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz aktywnym poszukiwaniu pracy. Zajęcia te stanowią dopełnienie prowadzonych w szkole działań z zakresu doradztwa zawodowego, które służą zapoznaniu młodzieży z lokalnym rynkiem oraz przygotowaniu jej na spotkanie z realnym światem pracy.


« Wróć