W szkołach powiatu trwa Zawodowy Tydzień III

Przez cały tydzień (25-29 października) w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu trwa Zawodowy Tydzień III. Tegoroczna oferta obejmuje w sumie 30 bardzo zróżnicowanych propozycji warsztatów i lekcji otwartych w kilkudziesięciu zawodach oraz dodatkowo dyżury dwóch doradców zawodowych (możliwość konsultacji indywidualnych). Założeniem projektu jest, by były to zajęcia z możliwością wykonania przez uczniów prostych zadań praktycznych w poszczególnych zawodach (wstępnie sprofilowanych już uczniów). Mają one pozwolić młodym ludziom na prawdziwe zetknięcie się ze: specyfiką kształcenia w konkretnych profesjach, odpowiadającym im środowiskiem pracy, charakterystycznymi zadaniami zawodowymi, predyspozycjami do wykonywania zawodów czy związanymi z nimi ograniczeniami zdrowotnymi, czyli zebranie niezbędnej wiedzy do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Celem tego tygodnia ma być stworzenie szansy na skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach z rzeczywistością. Wartością jest właśnie praktyczny wymiar tych zajęć, co odróżnia ten projekt od dni otwartych. Chodzi o to, by uczniowie mieli szansę niejako "dotknąć zawodów" i się do nich "przymierzyć".

Ważne jest także założenie, że w projekcie chcemy przeprowadzać zajęcia możliwie bliskie codzienności uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach, nie zaś zajęcia o charakterze promocyjnym, pokazowym.

Zaglądajcie na profile w mediach społecznościowych naszych szkół – znajdziecie tam wiele fotorelacji z realizacji projektu Zawodowego Tygodnia III.« Wróć