Warsztaty dla doradców zawodowych szkół i placówek powiatu

 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają doradców zawodowych i/lub pedagogów szkolnych oraz inne osoby realizujące w Państwa szkole lub placówce zadania z zakresu doradztwa zawodowego i wsparcia uczniów w wyborze ścieżek edukacyjnych  na warsztat pn.: „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”. Warsztat odbędzie się 31 stycznia 2023 roku.
Warsztat dedykowany jest nauczycielom różnych typów szkół. W jego trakcie przedstawione zostaną możliwości dotyczące wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) zarówno podczas grupowych zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczycieli, jak i w indywidualnej praktyce doradczej.

Zagadnienia omawiane podczas warsztatu obejmą najważniejsze tematy związane z funkcjonalnościami ZRK istotnymi z poziomu ukierunkowania ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych. Przedstawione zostaną również aplikacje, które w niedługim czasie wspomogą funkcjonalności rejestru tj.: Kompas branżowy, Kompas, Ścieżki Rozwoju.
Głównym celem przedstawienia tych wszystkich narzędzi będzie stworzenie ram do ich rzeczywistego wykorzystania w pracy, a przez to jeszcze pełniejszego wsparcia uczniów w wyborach i projektowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Warsztat odbędzie w Hotelu Hugo, Ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączeniu.

Warsztat jest bezpłatny i prowadzony  w ramach projektu „Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowych informacji o wydarzeniu udziela doradca zawodowy Centrum p. Katarzyna Paprotny. Rejestracja najpózniej do 23 stycznia 2023 r (link umożliwiający rejestrację przekazany został do szkół i placówek edukacyjnych powiatu).

Pełny program spotkania dostępny TUTAJ« Wróć