Wspieramy podejmowanie wyborów edukacyjno-zawodowych

Od wielu lat zapraszamy młodzież stojąca przed podjęciem swoich pierwszych ważnych wyborów edukacyjno-zawodowych na spotkania doradcze w naszym Centrum. Od kilku tygodni doradca zawodowy CKZ spotyka się w naszych murach z uczniami klas VIII szkół podstawowych i wraz z nimi poszukuje odpowiedzi  na  pytania takie jak: czym jest kariera i dlaczego warto ją planować, jakie są czynniki trafnego wyboru zawodu, po co nam cele zawodowe, jak zorganizowane jest kształcenia na poziomie ponadpodstawowym oraz a także czym się różni liceum ogólnokształcące od szkół kształcących w zawodach?

Drugą, bardziej praktyczną część spotkania z uczniami, wypełnia spacer po parku maszynowym, gdzie młodzież z bliska może podglądać w jakich warunkach i formie prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Jest to często pierwsza okazja by zebrać niezbędne informacje o zawodach, ich specyfice, odpowiadającym im środowisku pracy, charakterystycznych czynnościach czy wymaganiach zawodu. Dzięki temu uczniowie mają szansę skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością a przez to w perspektywie dokonywać bardziej świadomych i trafnych wyborów. Tradycyjnie spotkania te pozwalają również na zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych.

W tym roku pierwsi odwiedzili nas uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu. W październiku zaplanowaliśmy jeszcze kilka takich spotkań z uczniami innych szkół.

Wszystkich szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli, wychowawców klas zainteresowanych wizytą w naszych murach zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym Centrum.« Wróć