Współpraca się opłaca. Europejski rok młodzieży - 2022 - rokiem większych możliwości dla osób młodych.

Rok 2022 ogłoszony został Europejskim Rokiem Młodzieży - rokiem większych możliwości dla osób młodych. W związku z tym postanowiliśmy w dniu 15 kwietnia 2022 roku zaprosić młodzież naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych do udziału w inicjatywie służącej przybliżeniu im specyfiki zagranicznych rynków pracy oraz szans i zagrożeń, jakie wiążą się z podejmowaniem zawodowych aktywności w innych krajach. Celem spotkania stała się także prezentacja bogactwa dostępnych projektów i programów powstałych z inicjatywy Unii Europejskiej, które służyć mogą rozwijaniu potencjału młodych na rynku pracy, w tym zwiększaniu ich mobilności, rozwijaniu kompetencji i umiejętności oraz gromadzeniu niezwykle cennych pierwszych doświadczeń związanych z pracą.

Inicjatorem i organizatorem spotkania był doradca zawodowy CKZ. Współorganizatorem spotkania stał się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu reprezentowany przez Pana Sebastiana Krajewskiego, dzięki któremu do naszej inicjatywy dołączyli przedstawiciele kolejnych instytucji. Spotkanie planowane już od miesięcy, ze względu na zmieniająca się sytuację epidemiczną i założenie, by umożliwić udział w nim uczniom wszystkich naszych szkół ponadpodstawowych, zorganizowaliśmy w formie zdalnej.

W trakcie spotkania z młodzieżą głos zabrali kolejno:

  • doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu - p. Katarzyna Paprotny
  • doradca Eures Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – p. Sebastian Krajweski
  • doradca Eures Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – p. Agnieszka Ryfińska
  • expert Team Europe – p. Tobiasz Gajda
  • przedstawiciel Europe Direct Opole – p. Anna Janc

W trakcie wystąpień rozmawiano m.in. o sieci Eures, a także innych możliwościach poszukiwania i podejmowania bezpiecznej i legalnej pracy na zagranicznych rynkach, różnicach kulturowych i prawnych w zakresie prawa pracy oraz programach tj. Erasmus+, DiscoverEU, czy w końcu Europejski Korpus Solidarności. Mowa była również o Forum Młodzieży Samorządu Opolskiego i działalności Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO. Młodzież otrzymała potężną dawkę informacji na temat łatwo dostępnych zasobów informacyjnych odnoszących się do omawianych treści. 

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 436 uczniów wszystkich naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych. Serdecznie dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia i ciekawe wystąpienia, doradcom zawodowym szkół ponadpodstawowych i nauczycielom za prace organizacyjne, a uczniom za chęć udziału.

 « Wróć