Za nami kolejne spotkanie powiatowej sieci doradców zawodowych szkół, placówek i instutucji rynku pracy

 

 

W środowy poranek 11 października 2023 roku po raz kolejny w CKZ odbyło się spotkanie powiatowej sieci doradców zawodowych. Poza integracją, wymianą dobrych praktyk, czy wzajemnym wsparciem poruszyliśmy wiele ważnych i palących problemów oświatowych. Rozmawialiśmy o wsparciu młodych ludzi w podejmowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych, statystyce dotyczącej tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych oraz trudnościach, z którymi mierzą się szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Gości przywitał Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom wartościowego i owocnego spotkania.

Niezwykle ciekawe dla doradców okazało się także wystąpienie pani P. Barbary Nieckarz z Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, która omówiła sytuacje na lokalnym rynku pracy w powiązaniu z ofertą edukacyjną. Dowiedzieliśmy się m.in. jak wyglądają losy absolwentów poszczególnych szkół i kierunków kształcenia poprzez pryzmat rejestrów prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, jaka jest oferta PUP dla ludzi młodych, jakie formy współpracy ze szkołami są możliwe w bieżącym roku szkolnym, a także jakie kompetencje i kwalifikację są obecnie najbardziej poszukiwane przez lokalnych pracodawców. Uzupełnieniem tego wystąpienia było omówienie przez doradcę CKZ p. Katarzynę Paprotny raportów dotyczących rynku pracy przygotowanych przez ManpowerGroup Niedobór talentów 2023 i Czego pragną pracownicy. Wszystkie te materiały zostały przekazane doradcom zawodowym uczestniczącym w spotkaniu.

W zakresie działań służących lepszemu dopasowywaniu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i regionalnych specjalizacji,  zaprosiliśmy do udziału w naradzie także lokalny biznes. Przedstawicielki firmy A. Berger Polska p. Justyna Bytnar oraz p. Anna Gajda bardzo szczegółowo opowiedziały doradcom zawodowym o realizowanym przez firmę we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołem Szkół nr 1 dualnym modelu kształcenia. Była tu mowa o dobrych praktykach wypracowanych przez firmę na przestrzeni lat oraz możliwościach pogłębienia i rozwinięcia współpracy, efektywności szkolenia, współpracy z rodzicami oraz szansach tworzonych przez firmę dla młodych ludzi już po zakończeniu kształcenia. Efektem spotkania stała się także decyzja o organizacji wizyty studyjnej, nie tylko dla uczniów, ale także dla doradców zawodowych, tak by w przyszłości jeszcze lepiej mogli wspierać swoich podopiecznych w podejmowanych decyzjach edukacyjno-zawodowych.

Jak zawsze spotkanie było okazją do przekazania doradcom szkół i placówek szczegółowego harmonogramu i materiałów promocyjnych V już edycji programu Zawodowego Tygodnia w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu. Serdecznie zachęcamy do udziału. W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło już ponad 2000 ósmoklasistów szukających swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Na koniec spotkania doradca zawodowy Centrum p. Katarzyna Paprotny przedstawiła członkom sieci również informacje dotyczące przystąpienia przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski i Centrum do realizacji projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w ramach którego przewidziano m.in. finasowanie działań realizowanych przez sieć doradczą. Celem było tu jednak nie tyle wdrożenie doradców w szczegóły projektu, na co przyjdzie jeszcze czas, co zbadanie potrzeb doradców, ich szkół i placówek (przy wykorzystaniu interaktywnego narzędzia Mentimeter) tak, by zaplanowane do realizacji działania rzeczywiście trafiały w oczekiwania.

Mamy nadzieję, że spotkanie było dla Państwa wartościowo spędzonym czasem. Dziękujemy za obecność i do zobaczenia już niebawem.

 

 

narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych narada powiatowej sieci doradców zawodowych
« Wróć