Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia- nowe druki

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Poniżej procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. wraz z załącznikami:

1. Procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. (kliknij aby zobaczyć). 

2. Oświadczenie ucznia pełnoletniego dotyczące organizacji konsultacji lub zajęć praktycznych ( dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia ) na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie – Koźlu od dnia 01.06.2020 r.

3. Konsultacje w szkole –wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół


« Wróć